Chính trị / Hoạt động của Lãnh đạo Thành phố
Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp thường trực tiểu ban văn kiện
05/12/2018 22:40
(HanoiTV) - Chiều 5/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ủy ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã tổ chức cuộc họp lần thứ 1, dưới sự chỉ trì của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban văn kiện

HanoiTV

Từ khóa: Nguyễn Phú Trọng