Văn hóa / Thể thao Nghệ thuật Nhân vật
Trường Chinh - Tổng bí thư của đổi mới
09/02/2017 15:33
(HanoiTV) - Cách đây 35 năm, Tổng bí thư Trường Chinh khẳng định "đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn” và kiên trì thúc đẩy đổi mới.
Tổng Bí thư Trường Chinh và các đồng chí của ông.

Đồng chí Trường Chinh đã ba lần làm Tổng Bí thư, 20 năm là Ủy viên Bộ Chính trị.

Trong những năm tháng đó, ông đã có những quyết định bước ngoặt đưa đất nước từ cách quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, sang quản lý dựa vào các đòi hỏi của thị trường và người dân. 

Tổng Bí thư Trường Chinh cho rằng phải đổi mới trên nhiều mặt: “Đổi mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế, đổi mới phong cách làm việc, đổi mới tổ chức và cán bộ”, đổi mới “phải được thể hiện trong nội dung các văn kiện của Đảng, trước hết là trong Báo cáo chính trị và trong phương hướng bố trí nhân sự của Trung ương, của các cấp ủy Đảng tại đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc lần này".

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng bí thư Trường Chinh, nhiều nơi trên cả nước tổ chức các hoạt động tưởng nhớ những đóng góp to lớn của ông đối với sự phát triển của nước nhà.

Từ khóa: Trường Chinhđổi mới