Trạm trung chuyển rác thải Bồ Đề sau hơn 2 tháng thử nghiệm
25/07/2018 20:08