Trang văn học nghệ thuật: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Nền - những khoảnh khắc từ trái tim
16/12/2017 20:30