Xem video Trang văn học nghệ thuật: Người họa sỹ với tình yêu tranh lụa truyền thống Việt Nam Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Trang văn học nghệ thuật: Người họa sỹ với tình yêu tranh lụa truyền thống Việt Nam
11/06/2018 09:17