Trang văn học nghệ thuật: NSND Thanh Tâm - Trong vắt giọt đàn bầu
17/02/2018 22:30