Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội
15/10/2020 21:40
(HanoiTV) - Một trong những mục tiêu tổng quát mà Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua, đó là triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách xã hội, tập trung cho mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao phúc lợi xã hội, hướng tới phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa thành thị và nông thôn. Nội dung này cũng đã được Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại buổi họp báo sau Đại hội. Quyết tâm của Đảng bộ thành phố là ngay sau Đại hội, Đảng bộ thành phố sẽ sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.