Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Triệu con tim - một ý chí
25/01/2021 22:07
(HanoiTV) - Trong ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân náo nức chờ đón sự kiện chính trị trọng đại này, đồng thời kỳ vọng, đây sẽ là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của đất nước trong giai đoạn sắp tới.