Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Trợ cấp của Chính phủ đến với lao động tự do bị ảnh hưởng bởi Covid-19
17/08/2020 21:15
(HanoiTV) - Chính trong lúc này, gói hỗ trợ của Chính phủ dành cho những người lao động tự do bị mất thu nhập đã và đang được các địa phương khẩn trương triển khai.