Trung ương Đoàn ra mắt cổng thông tin ngân hàng ý tưởng thanh niên Việt Nam
11/06/2018 15:25
(HanoiTV) - Đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, sáng 11/6, cổng thông tin ngân hàng ý tưởng thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quản lý đã chính thức đi vào hoạt động.