Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội
12/04/2019 20:36
(HanoiTV) - Sáng 12/4, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

HANOITV

Từ khóa: