Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Trường đại học được công nhận kết quả học online
01/04/2020 11:11
(HanoiTV) - Không tổ chức học tập trung nhưng để đảm bảo kế hoạch năm học hiện các trường đại học đã tổ chức học online cho sinh viên. Là đối tượng tiếp cận nhanh với CNTT nên việc triển khai hình thức này với đa phần sinh viên không gặp khó khăn và các trường đại học cũng được phép công nhận kết quả học tập online của sinh viên.