Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Phiên Chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 – Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XV (Chiều 9/7/2019) - Phần 2
09/07/2019 22:19