Góc Hà Nội / Văn hóa Hà Nội Du lịch Hà Nội Ẩm thực Người Hà Nội
Truyền thống hiếu học, khoa bảng đất Yên Hòa
09/08/2017 09:47
(HanoiTV) - Nằm trong cái nôi của nền văn hóa Thăng Long, Yên Hòa - Làng Cót xưa là một trong 20 ngôi làng khoa bảng Việt Nam, và là một trong năm làng khoa bảng của đất kinh thành. Cho đến nay, những người con của Yên Hòa vẫn luôn gìn giữ danh thơm đó để phấn đấu học tập.

HanoiTV

Từ khóa: