Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Đại hội lần thứ V - 1971 (Tập 6)
30/09/2020 22:00
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội thời kỳ đẩy mạnh xây dựng CNXH, sẵn sàng đập tan chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (Đại hội lần thứ V - 1971).