Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ III - 1963 (Tập 4)
30/09/2020 10:30
(HanoiTV) - Đảng bộ Hà Nội thời kỳ lãnh đạo chính quyền nhân dân bước vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của đế quốc Mỹ. Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ III - 1963.