Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội Đại hội lần thứ IV - 1968 (Tập 5)
30/09/2020 10:59
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội thời kỳ đẩy mạnh xây dựng kinh tế - góp phần củng cố hậu phương lớn miền Bắc (Đại hội lần thứ IV - 1968).