Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Từ đại hội đến đại hội: Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ nhất - 1959 (Tập 2)
25/09/2020 16:58
(HanoiTV) - Từ đại hội đến đại hội: Đảng bộ Hà Nội thời kỳ dựng xây và bảo vệ Thủ đô chủ nghĩa xã hội đến đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ nhất - 1959.