Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tự hào hàng Việt Nam: 10 năm triển khai cuộc vận động: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
11/08/2019 08:20
(HanoiTV) - Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Người VN dùng hàng VN với những cách làm sáng tạo và hiệu quả hơn nữa