Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tự hào hàng Việt Nam: Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động
28/09/2019 21:53
(HanoiTV) - Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gắn liền với việc phát triển thị trường trong nước, tạo văn hóa tiêu dùng dựa trên tình thần yêu nước...