Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tự hào hàng Việt Nam: Doanh nghiệp Việt phát triển nền tảng công nghệ
28/04/2019 09:30
Trong kỷ nguyên công nghệ số những nền tảng ứng dụng công nghệ cũng đang được các doanh nghiệp VN phát triển.