Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tự hào hàng Việt Nam: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ cao
05/05/2019 12:21
Phát triển công nghệ cao là một trong những ưu tiên của Hà Nội trong chiến lược thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên tỉ lệ doanh nhiệp công nghệ cao ở Hà Nội vẫn còn rất nhỏ.