Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tự hào truyền thống thanh niên xung phong
15/07/2019 07:04
(HanoiTV) - Ngày 15/7/1950, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập đơn vị Thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên với 225 đội viên để phục vụ chiến dịch Biên giới.