Tường thuật trực tiếp chương trình giao lưu nghệ thuật : ‘‘Khơi nguồn sức mạnh’’ Phần 1
02/06/2018 14:04