Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tuyên ngôn độc lập 1945 – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại
02/09/2017 14:00
(HanoiTV) - Ngày này cách đây 72 năm về trước, bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp soạn thảo là một văn bản lịch sử chính trị, pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bản tuyên ngôn độc lập của Người không chỉ là sự đúc kết những văn kiện pháp lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trước đó, mà còn là sự kế thừa và phát triển những giá trị pháp lý đã được ghi nhận trong các bản tuyên ngôn nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Đối với mỗi người dân Việt Nam, Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vẫn sống mãi, không chỉ bởi giá trị lịch sử, pháp lí mà còn bởi giá trị nhân văn về quyền con người và quyền dân tộc.