Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học ở các vùng rau an toàn Hà Nội
17/07/2017 11:16
(HanoiTV) - Trong quá trình triển khai đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn , ngành bảo vệ thực vật Hà Nội vừa tổ chức thí nghiệm nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật để giảm thiểu bón phân đơn, phân hóa học, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và giảm những tác động của thời tiết trong quá trình sản xuất rau. Đây là hình thức vừa khảo nghiệm vừa bằng thực tiễn sản xuất để chuyển giao ứng dụng cho nông dân một cách hiệu quả.