Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ứng Hòa: Chuyển biến qua công tác đánh giá cán bộ
04/05/2019 07:00
(HanoiTV) - Qua gần một năm thực hiện tại Ứng Hòa, việc đánh giá cán bộ hàng tháng được thực hiện một cách công tâm, dân chủ từng bước đi vào thực chất.