Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ứng Hòa: Đầu tư hạ tầng để phát triển
03/08/2020 15:51
(HanoiTV) – Xác định phát triển kết cấu hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội địa phương giai đoạn 2015-2020, huyện Ứng Hòa đã huy động sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư, đưa vào sử dụng hàng trăm công trình ý nghĩa. Đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn, trường học phục vụ đời sống dân sinh.