Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ứng Hòa triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
22/02/2021 07:50
(HanoiTV) - Từ một huyện nghèo của thành phố với tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 6,55% tổng số hộ toàn huyện, nhưng bằng nhiều giải pháp căn cơ việc ban hành các chỉ thị, đề án xác thực và hợp lòng dân, chính sách giảm nghèo của huyện ủy, UBND huyện đã có những chuyển biến tích cực.