Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ứng Hòa với các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững
12/07/2020 21:45
(HanoiTV) - Là huyện thuần nông, vành đai xanh của thành phố theo quy hoạch, song bằng các mô hình giải pháp hỗ trợ người dân thoát nghèo, Ứng Hòa đã nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,55% năm 2016 xuống còn 1,01% năm 2019 và đang phấn đấu đến hết năm 2020, toàn huyện cơ bản không còn hộ nghèo.