Vẫn còn những khó khăn trong công tác bình đẳng giới
15/11/2017 11:29
(HanoiTV) - Thời gian qua Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong việc thực hiện bình đẳng giới. Tuy nhiên xét về thực trạng, vấn đề thực hiện công tác bình đẳng giới vẫn còn những khó khăn hạn chế nhất định bởi vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng giới trong gia đình và xã hội.