Vấn đề kinh tế : Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
24/07/2017 11:53
(HanoiTV) - Môi trường đầu tư kinh doanh của nước ta đã có sự cải thiện đáng kể trong thời gian qua, điều này được ghi nhận qua sự tăng hạng trong nhiều bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận rằng vẫn còn một khoảng cách dài để đạt được tới mục tiêu an toàn, thuận lợi như mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ. Những bất cập về thủ tục hành chính, những hạn chế trong điều kiện kinh doanh, lực lượng cán bộ thực thi công vụ vẫn đang được các doanh nghiệp phản ánh như những rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.