Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Công tác Khuyến công của Hà Nội
31/05/2019 17:42
Hoạt động khuyến công góp phần duy trì nhiều làng nghề truyến thống thủ công truyền thống giúp tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn