Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: CPTPP – cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt
27/04/2019 00:27
Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2019. Đâu là cơ hội và thách thức mà hiệp định này sẽ đem lại đối với các doanh nghiệp Việt Nam.