Vấn đề kinh tế: Sức tiêu thụ thịt lợn ấm dần
13/04/2019 00:12
Sau hơn 1 tháng dịch tả lợn Châu phi bùng phát ở Hà Nội, sức tiêu thụ thịt lợn đang ấm dần, giá lợn hơi cũng tăng trở lại ngang bằng vơi thời điểm trước dịch.