Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Doanh nghiệp chuyển đổi số
11/05/2019 11:09
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và số hóa doanh nghiệp hiện là xu thế không thể đảo ngược. Tuy nhiên so với thế giới tỷ lệ doanh nghiệp Việt số hóa chưa cao.