Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết sản xuất có phụ thuộc quy mô?
11/10/2019 22:20
(HanoiTV) - Tham gia các chuỗi liên kết là yêu cầu cấp thiết của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa...