Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa HN
08/06/2019 00:02
Để đáp ứng kịp thời sự hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới và những thay đổi của cơ chế thị trường; các doanh nghiệp của Hà Nội cần phải nhạy bén trong việc ứng dụng khoa học công nghệ như một yêu cầu sống còn.