Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Thí điểm triển khai bảo lãnh thông quan
14/06/2019 23:46
(HanoiTV) - Bảo lãnh thông quan: cơ chế đang được thí điểm giúp các doanh nghiệp được giải phóng hàng và hoàn tất thủ tục một cách nhanh chóng