Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Góp ý dự thảo “Made in Vietnam”
24/08/2019 00:48
(HanoiTV) - Theo dự thảo của bộ công thương hàng hóa gắn mác "made in Vietnam" bao gồm: hàng thuần túy sản xuất trong nước, hoặc hàng hóa không thuần túy sản xuất trong nước nhưng trải qua công đoạn gia công chế biến cuối dùng tại Việt Nam...