Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Hiệu quả từ việc bắt buộc khoán xe công
08/05/2017 11:05
(HanoiTV) - Thời gian gần đây, đề xuất khoán kinh phí xe công bắt buộc của Bộ tài chính cũng như việc áp dụng thí điểm tại thành phố Hà Nội đang được dư luận hết sức quan tâm. Nếu như việc khoán này được áp dụng rộng rãi, đồng bộ sẽ tiết kiệm đồng bộ ngân sách quốc gia hàng trăm đến hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm. Điều quan trọng hơn hết là xe công còn góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ giản dị, gần gũi với người dân.