Vấn đề kinh tế: Vấn đề tích tụ đất đai
15/05/2017 10:35
(HanoiTV) - Tích tụ đất đai đang là nhân tố quan trọng là nền tảng để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng cơ giới hóa, khoa học công nghệ để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cần những giải pháp đồng bộ để tiếp tục thực hiện chủ trương lớn này. Đó là vấn đề mà Bộ tài nguyên và môi trường cùng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng hợp tác giải quyết.