Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội phát triển
18/09/2017 10:36
(HanoiTV) - Trong 10 năm gần đây, mô hình doanh nghiệp xã hội tại nước ta mới bắt đầu được chú ý tới. Mặc dù, mô hình đã được biết đến từ lâu trên thế giới. Với việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và lợi ích cộng đồng, sự phát triển của các doanh nghiệp xã hội có ý nghĩa tích cực với đời sống, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào mô hình này nhiều hơn nữa. Vì thế, sẽ đem lại những giá trị nhân văn và sự phát triển bền vững trong cộng đồng.