Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Hướng tới sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp
21/06/2019 23:28
(HanoiTV) - Nông nghiệp vẫn chưa phát triển như kỳ vọng, quy mô sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chúng ta cần hướng tới sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp