Vấn đề kinh tế: Liên kết để phát triển du lịch nội địa
26/06/2017 10:04
(HanoiTV) - Thị trường du lịch nội địa luôn có những tiềm năng đặc biệt. Năm 2016, lượng khách du lịch nội địa đã vượt qua con số 62 triệu và mục tiêu của năm 2017 đang được kỳ vọng là vượt 66 triệu lượt khách. Tuy nhiên, với những người làm du lịch con số đó vẫn chưa thực sự đạt yêu cầu. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để du lịch nội địa thực sự phát triển vượt trội?