Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp quy mô nhỏ
05/06/2017 13:04
(HanoiTV) - Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng bằng những đóng góp to lớn cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tỉ trọng đóng góp GDP của kinh tế tư nhân luôn lớn nhất so với các thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân lại đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đang có nhiều áp lực tạo ra xu thế đáng quan ngại khiến quy mô của doanh nghiệp ngày càng thu hẹp. Vậy đâu là thực trạng và giải pháp cho vấn đề này?