Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Phải đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
21/04/2019 00:42
Thanh toán không dùng tiền mặt hay thanh toán điện tử đã mang nhiều lợi ích kinh tế. Đó là nhu cầu tất yếu của xã hội hiện đại giúp mang lại những giá trị to lớn qua việc xóa bỏ những giới hạn không gian và thời gian, rút ngắn thời gian giao dịch