Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
18/10/2019 23:03
(HanoiTV) - Phong trào thi đua phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh cao tận dụng nguồn lực từ các làng nghề...