Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001
01/09/2017 15:16
(HanoiTV) - Nâng cao hiệu quả trong sử dụng năng lượng có ý nghĩa quan trọng giúp cho doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu này ngày càng được nhiều doanh nghiệp chú trọng và triển khai hiệu quả theo tiêu chuẩn ISO 50001.