Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Rào cản khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn
03/05/2019 19:40
Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn chính thức từ các tổ chức tín dụng.